We nemen jullie graag mee in ons verhaal waarin we kansen hebben gecreëerd

over aves - ons verhaal

voor kinderen, gezinnen en scholen. We brengen de kennis en vaardigheden vanuit de behandelkamers naar de huiskamers en laten de kracht van herstel in relaties spreken. 

lees verder over ons

We nemen jullie graag mee in ons verhaal waarin we kansen hebben gecreëerd

over aves - ons verhaal

voor kinderen, gezinnen en scholen. We brengen de kennis en vaardigheden vanuit de behandelkamers naar de huiskamers en laten de kracht van herstel in relaties spreken. 

lees verder over ons

Al snel werd voor ons zichtbaar dat individuele hulpvragen van kinderen niet op zichzelf stonden, maar verweven zijn met de gehechtheidsrelatie, opgedane gebeurtenissen en dagelijkse beïnvloeding. We zagen dat het gedrag van een kind eerst heftig met de omgeving moest botsen voordat er behandeling werd ingezet op de vastgelopen ontwikkeling van het kind. Pas wanneer de relaties zo erg onder druk staan, de belasting bij kind, ouders en leerkracht te hoog oploopt en kinderen te lang in onstabiele gezinnen verblijven, wordt hulpverlening ingeschakeld. We ervaren dat veel hulpverlening zich richt op het gedrag dat botst met de omgeving en dat dit gedrag wordt gezien als probleemgedrag.
Wij zien dat het vastgelopen gedrag verkeerd wordt begrepen en soms al direct wordt gediagnosticeerd. En dat deze gedragsgestuurde hulp onder andere reden is voor uitblijven van resultaten en van fundamentele verandering. Het zorgt zelfs voor verder vastlopen van de ontwikkeling en het gedrag van het kind.

In onze visie leggen we de focus op het gehele gezin, in plaats van alleen op het kind. Herstel en versteviging in de ouder-kindrelatie is in onze aanpak de belangrijkste inzet voor groei in de ontwikkeling en het gedrag bij kinderen. Wij werken met kind en gezin samen, omdat alle gezinsleden verbonden zijn aan mogelijkheden tot herstel, versteviging en groei.

Wij zien dat kinderen ongewenst of lastig gedrag laten zien wanneer ze zijn vastgelopen in contact met anderen. Of als ze zich in lastige omstandigheden bevinden of deze hebben doorgemaakt. De uitingen van het vastgelopen gedrag zijn signalen dat het niet goed met ze gaat.

Onze missie is om zo vroeg mogelijk een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kinderen en hun zo min mogelijk te belasten op de weg van herstel en groei. Wij streven ernaar, dat onze specialistische begeleiding wordt ingezet voor alle kinderen, gezinnen en scholen. Hoe klein of ingewikkeld de hulpvraag ook is. Hiermee ontstaat ruimte voor verduidelijking, verzachting en een andere kijk op het gedrag van kinderen.


'Wij werken met kind en gezin samen, omdat alle gezinsleden verbonden zijn aan mogelijkheden tot herstel, versteviging en groei.'

We nemen graag andere mensen mee op ons pad om de leef- en leeromgeving van het kind stap voor stap te veranderen. Zodat ze samen nieuwe ervaringen op kunnen doen in het contact met elkaar. Alleen dan worden er blijvende veranderingen gemaakt voor de ontwikkeling en gedrag van het kind. Zodat het gezin op eigen kracht en in stevige verbinding verder kan.

Hierdoor hebben wij besloten om zelf onze vleugels uit te slaan om kinderen, gezinnen en scholen onder onze hoede mee te nemen op de weg van herstel, versteviging en groei zodat iedereen tot ontwikkelen kan komen. 

- Bessel van der kolk

The parent-child connection is the most powerful mental health intervention known to mankind

benieuwd naar ons team?

lees alles over ons team