Over Aves

‘Een gezond en verbonden gezin’

Wij, Lisanne en Kelly, zijn gedreven om kinderen en gezinnen onder onze vleugels mee te nemen naar een verbonden gezinssysteem. Bij Aves nemen wij de ontwikkeling van het kind als focus, met het fundament als vertrekpunt. Een stabiel fundament zien wij terug in de relatie die een kind ervaart met zijn ouder. De ouder-kindrelatie. Vanuit een stevig gebouwd fundament kan een ouder vanuit rust en met wederzijdse afstemming, ondersteuning geven op alle ontwikkelingsgebieden in de fases van baby tot volwassene. Daarbij zal een ouder vanuit eigen ervaringen, vaardigheden en waarden in staat zijn om vertrouwen, sensitiviteit en harmonie mee te brengen in de verbinding met zijn of haar kind. Dit zien we als een basis van de wijze waarop de ouder zijn relatie aangaat met het kind. Dit is van invloed op de wijze waarop het kind zich ontwikkelt. Ons inziens schept het de voorwaarde om vanuit verbinding en vertrouwen te kunnen ontwikkelen, en de wereld in te kunnen treden.

Vanaf het allereerste contactmoment kijken wij naar het hele gezinssysteem. We spelen in op de kracht van thuis en richten ons op de gehechtheidsrelatie en de aanwezige, dan wel voorgevallen, ingrijpende gebeurtenissen. We werken direct aan bewustwording, verwerking en basisvertrouwen. Door dit in kaart te brengen, kunnen we verduidelijking bieden over de ontwikkeling van het kind, ouder en het fundament. Vervolgens begeleiden wij de processen voor de versteviging van het fundament of het nieuw op te bouwen fundament. Aves is in staat om een gezin wat al jarenlang hulp heeft gehad met een nieuwe bril naar haar problemen en krachten te laten kijken, waarbij de focus veranderd is van het vastgelopen gedrag naar de ontwikkelingsvraag van het kind in relatie tot de opvoedvraag van de ouder.

‘De focus van Aves zal liggen op herstel van vastgelopen relaties tussen ouders en kinderen, waardoor gezinsleden op eigen kracht en in stevige verbinding zich verder kunnen ontwikkelen’  

Wij delen onze missie, visie en kennis met andere jeugdprofessionals, scholen en gemeentes. Wij zien het belang van goede, sterke en gezonde zorg die doeltreffend en efficiënte bijdrage levert aan de veiligheid & groei van de jeugdige en hun gezin.

 

 

Geheel in de lijn van ons specialisme is het voor ons belangrijk dat het gezin of de organisatie de juiste klik of verbinding ervaart. Dit is een absolute must voor ons om samen te werken. Daarom is een vrijblijvende kennismaking altijd een mogelijkheid. Als wij van mening zijn dat het gezin gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening zijn wij bereid om in het belang van het gezin mee te denken en advies te geven waar zij wel terecht kunnen voor hun hulpvragen.

Psychosociale therapie - Rouw en verlies begeleiding 

Lisanne & Kelly

‘Een gezond en verbonden gezinssysteem, waarin gezinsleden samenleven zodat iedereen kan ontwikkelen.’

Lisanne en Kelly

Met onze professionele onderlegging als pedagoog, trainer (NLP & Traumasensitief lesgeven), Sherborne therapeut en hulpverlenen bij complexe verwerkingsprocessen, brengen wij een combinatie aan kennis en ervaring die erop gericht is om in korte tijd te kunnen analyseren. Door middel van onze interventies van het Cirkelmodel dan wel uit ons specialisme op het gebied van gehechtheid, rouw, trauma en traumasensitief handelen kunnen we zichtbaar maken welke stappen er binnen een gezin gezet dienen te worden om tot fundamentele veranderingen te komen. Ons handelen is gericht om tot de kern van een gezinssysteem te komen en vervolgens ontwikkeling van het kind, ouder en fundament in beweging te krijgen voor herstel en groei. Vanuit vakkundigheid en in samenwerking met gespecialiseerde partijen (indien nodig) een gezin op het juiste moment de juiste hulpverlening te bieden. 

 


Registratienummer Lisanne : 100018705
Registratienummer Kelly: 100021040

Begeleiding

‘Aves verlegt de focus van het vastgelopen gedrag naar de ontwikkelingsvraag van het kind, in relatie tot de opvoedvraag van de ouder’

Met Aves begeleiding onderscheiden wij ons binnen het werkveld met de werkwijze volgens het door ons ontwikkeld O.E.G Verbindingsmodel. Het model is ontwikkelt om de relatie tussen ouder en kind zo te herstellen in het contact met elkaar, dat problemen afnemen. Dit model is ontwikkelt op basis van gevolgde opleidingen, trainingen, samenwerkingen met behandelaren en jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening. 
Wij richten ons op gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar) waarbij we samen met ouders kijken welke behoeftes het kind laat zien met haar of zijn gedrag richting ouders en welke ontwikkelingen nog niet zijn gemaakt. Het gaat dus niet enkel om problematieken van kinderen die hier al jaren last van hebben, maar juist om het gehele gezin waarbij zaken niet goed verlopen of er veel vragen zijn rondom gedrag of ontwikkeling van kinderen. Met onze manier van werken met gezinnen, werken wij systeemgericht, uitgaande van de mogelijkheden van de ouders in relatie met het gezin en met focus op de ontwikkeling van het kind. Waardoor jarenlange hulpverlening voorkomen kan worden. Ter versterking van ons zorgaanbod hebben wij een samenwerking met een gedragswetenschapper.

Aanbod:

SPECIALISTISCHE GEZINSBEGELEIDING
Werkwijze O.E.G Verbindingsmodel
INVENTARISATIE
Kind & Gezin

Training & Advies

Met training en advies delen wij onze expertise, trainen en ondersteunen wij jeugdprofessionals, scholen en gemeentes. Onze focus ligt bij organisaties die dezelfde visie nastreven. De ervaring van de samenwerking levert een doeltreffend en efficiënte bijdrage aan de veiligheid, groei en voortgang van kind en gezin.

Aanbod:

INVENTARISATIE
Zorg & Onderwijs
SUPERVISIE & INTERVISIE
TRAINING & WORKSHOPS