Over Aves

 'Een gezond en verbonden gezinssysteem waar alle gezinsleden in harmonie met elkaar samenleven.’

Wij, Kelly en Lisanne, zijn gedreven om kinderen en gezinnen onder onze vleugels mee te nemen naar een verbonden gezinssysteem. Wij hebben besloten om vanaf 2020 samen onder de naam Aves gezinnen, scholen en professionals in het werkveld te helpen. Door middel van onze professionele onderlegging als pedagoog, trainer en sherborne therapeut, passen wij de gezinsbegeleiding toe. Wij onderscheiden ons door onze focus op de ouder-kindrelatie vanuit ons specialisme gehechtheid en trauma sensitief handelen. We spelen in op de kracht van thuis en maken de pragmatische slag in bewustwording, vertrouwen, verbinding en vaardigheden.

Vanaf het aller eerste contactmoment kijken wij vanuit onze specialisme op gehechtheid en trauma sensitiviteit naar alle gezinssystemen. Op deze manier zien we welke kwetsbaarheden er spelen en welke zaken er nog (onbewust) zorgen voor aanhoudende onrust. Door dit goed in kaart te brengen bij alle gezinsleden kunnen we een inschatting maken over het fundament van het gezin. Aves kan vervolgens helpen bij versteviging van het fundament of het opnieuw opbouwen daarvan.

‘Ons doel is een gezond en verbonden gezinssysteem creëren waar alle gezinsleden in harmonie met elkaar samenleven.’    

Een stabiel fundament zien wij terug in de relatie die een kind ervaart met zijn ouder. Een fundament waarbij een ouder vanuit rust en met wederzijdse afstemming, ondersteuning kan geven op alle ontwikkelingsgebieden in de fases van baby tot volwassene. Daarbij zal een ouder vanuit zijn eigen ontwikkelingsfases vertrouwen, sensitiviteit en harmonie meebrengen in de verbinding met zijn of haar kind. Dit zien we als een start van gezonde ontwikkelingen van een kind. Ons inziens schept het de voorwaarde voor een kind om vanuit verbinding en vertrouwen de wereld in te kunnen treden.

 

Geheel in de lijn van ons specialisme is het voor ons belangrijk dat het gezin of de organisatie de juiste klik of verbinding ervaart. Dit is een absolute must voor ons om samen te werken. Daarom is een vrijblijvende kennismaking altijd een mogelijkheid. Als wij van mening zijn dat het gezin gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening zijn wij bereid om in het belang van het gezin mee te denken en advies te geven waar zij wel terecht kunnen voor hun hulpvragen.

 

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

 

 

Begeleiding

Ontdekken, Ervaren & Groeien

Wij hebben keer op keer ervaren dat de verbinding tussen een ouder en een kind DE manier is om groei tot stand te brengen. Dat het gehele gezin onderdeel is van de weg naar verbetering binnen de hulpvraag. Dat betekent o.a. dat wij continue de slag maken met de gedragingen van het kind, om te vertalen naar de onderliggende ontwikkelingsbehoeftes aan ouders. Ook bij ouders maken we de buiging in het gedrag naar de intentie die ze willen uitdragen. Wij helpen ouders en kinderen om elkaar (opnieuw) te zien. En ondersteunen ze in de aansluiting om elkaar te vinden.

Doordat Aves altijd op deze manier start zijn wij van mening dat ieder gezin een eerlijke kans krijgt om te groeien en te werken aan een verbonden gezinssysteem waarbij veiligheid, verbondenheid en harmonie voorop staan. Wij zijn van mening dat het voor vrijwel alle hulpvragen een meerwaarde is om vanuit dit specialisme te benaderen. Onze werkwijze wordt zeer zorgvuldig afgestemd op aanwezige vastgelopen situaties. Onze samenwerking met het gezin doorlopen we in drie fases:

 • De inzichtgevende fase: ONTDEKKEN
  Ontdekken van de huidige gezinsverbindingen (verbindingsmodel)

 • De activeringsfase: ERVAREN
  Oefenen in begeleidingsmomenten met nieuwe gezinsverbindingen

 •  De implementatie fase: GROEIEN
  Nieuwe gezinsverbindingen toepassen en inslijten binnen het dagelijks leven.

Wij starten in ieder gezin in eerste instantie altijd om met elkaar te gaan kijken wat er speelt in het gezin. Dit is voor ons een must om de juiste hulp in te zetten. Dit doen wij door met ons eigen ontwikkelde Verbindingsmodel te kijken naar het gezinssysteem. Wij zijn van mening dat hier te vaak te snel aan voorbij wordt gegaan, waardoor gezinnen onnodig lang hulpverlening nodig hebben of niet de juiste hulpverlening krijgen. Om alle kaarten op tafel te krijgen zetten we diverse specialistische interventies in zoals onder andere video interactie begeleiding vanuit Sherborne sessies. Ook hebben we een nauwe samenwerking met zeer gedreven professionals op verschillende vlakken die we in kunnen zetten op het moment dat we inschatten dat dit nodig is en als het gezin hiervoor open staat. Op deze manier kunnen we het gezin ondersteunen op een wijze die bij hen past. 

Op de website onder het kopje ‘Samenwerkende partners’ kun je zien met welke partijen Aves momenteel samenwerkt. (Binnenkort te lezen)

 

Ondersteuning

Samenwerken & Realisatie

Wanneer het fundament van het kind vanuit thuis niet goed functioneert, ervaren wij dat dit in verband staat met de vraag naar meer of andere passende onderwijsbehoeftes. Wij ondersteunen de school door verduidelijking van gedrag naar onderwijsbehoeftes vanuit gehechtheid en trauma sensitiviteit. En werken samen met de leerkracht aan de versteviging van het professionele fundament. De samenwerking zal bestaan onder andere uit kennisverrijking om dezelfde focus te creëren bij betrokkene vanuit school. Daarnaast maken we een op maat gemaakt ondersteuningsplan gericht op de hulpvraag. Met een ondersteuningsplan zorgen wij voor een afgestemd aanbod waar het handelen van de leerkracht en de onderwijsbehoeftes van het kind elkaar gaan vinden.
Neem voor alle mogelijkheden binnen het ondersteuningsplan contact met ons op.

Wij werken naast scholen ook samen met organisaties waarbij we een aanvulling zijn op elkaars werkveld. Onze focus ligt bij organisaties die dezelfde visie nastreven. De ervaring van de samenwerking levert een doeltreffend en efficiënte bijdrage aan de veiligheid, groei en voortgang van een gezin.
Onze mogelijkheden binnen de samenwerking:

 • Uitvoering van onze specialistische gezinsbegeleiding
 • Casuïstiek binnen een begeleidingssetting
 • Supervisor/coaching binnen een begeleidingssetting

Ontwikkeling

Leren & Ontplooien

Wij zetten ons in om onze visie en werkwijze bij andere professionals in beeld te krijgen. Door middel van training en presentaties willen wij de focus op het gedrag verleggen naar de onderliggende behoeftes, spanningen en verbroken verbindingen. 
Klinisch psycholoog Leony Coppens heeft de training ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ geschreven. Wij hebben de bevoegdheid om deze training uit te voeren. De training van 8 modules* zetten wij in bij leerkrachten, hulpverleners en andere betrokkenen in de jeugdzorg. Wij helpen ze vanuit hechting en trauma te leren kijken. Hiermee krijgen de kwetsbare kinderen en gezinnen de kans die ze verdienen en het huidige zorgsysteem een nieuwe kijk op het wegzetten van de zorg. De trainingen en presentaties bevatten kennisoverdracht, vragenlijst, filmpjes, ervaringsoefening, lichaamsgerichte oefening, casuïstiek en toespitsing van opgedane ervaringen.
* Interesse in het onderwerp, maar niet de volledige training? Dan zetten wij de training om in een presentatie.

 • Training: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
  De training; Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, laat leerkrachten uit basis en voortgezet onderwijs zien wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De training zorgt voor een beter begrip voor het kind en geeft handvatten om het kind optimaal te ondersteunen.

 • Training: Trauma sensitief handelen
  De training; Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, is omgezet naar een SKJ geaccrediteerde training: Trauma sensitief handelen. De training is geschikt voor gezins- en jeugdprofessionals binnen de jeugdhulpverlening, generalisten en specialisten. Trauma sensitief handelen laat zien wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Deze training zorgt voor uitgebreide kennisverrijking wat bijdraagt aan een breder beeld op het gezinssysteem. Hierbij komt er nieuw zicht op je rol als hulpverlener/ generalist/ specialist.

Samenwerkende partners

Lisanne Beks

Over ons

Lisanne Beks-Visser


Kelly Haagen