Over Aves

‘Een gezond en verbonden gezin’

De expertise van Aves is gericht om vanuit het gezinssysteem naar het vastgelopen gedrag van kinderen te kijken. Om vanuit dit vertrekpunt de focus te verleggen naar de ontwikkelingsvraag die samenhangt met de opvoedvraag van ouders. Wij werken vervolgens samen met het gezin aan herstel, versteviging of groei voor de ontwikkeling van het kind. Dit doen we door regulatievaardigheden als een van de belangrijkste aspecten van de begeleiding te laten zijn. Wij maken ons sterk om gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar op het juiste moment de juiste hulpverlening te bieden. 

Ben je een (pleeg/adoptie)ouder met zorgen om de ontwikkeling van je kind? Blijven er vragen ontstaan over de verdere toekomst? Leveren je inspanningen nog te weinig op en loopt het alsnog vast? Is de situatie te complex geworden en houdt dit al lang aan waardoor de (thuis)situatie onhoudbaar is geworden voor je kind, je gezin en op school?

Ben je op zoek naar antwoorden over het gedrag of de ontwikkeling van je kind? Wil je de rust en stabiliteit terug voor je kind, jezelf en het hele gezin? Wil je weer plezier, harmonie en ontspanning ervaren in de contacten onderling? Wil je dat school een fijne plek is voor je kind waar het met plezier naartoe gaat? Ben je op zoek naar de juiste school voor je kind?

Als je jezelf als ouder herkent in deze vragen dan kunnen wij vanuit Aves iets voor je betekenen. Bel gerust als je met vragen zit. Voor een verkennend en vrijblijvend (telefoon)gesprek maken we altijd tijd.


Momenteel hebben wij contracten met de gemeentes die aangesloten zijn bij regio 10voordejeugd: 
Veldhoven – Waalre – Son en Breugel – Geldrop/Mierlo – Nuenen – Helmond – Peelgemeentes

Buiten deze regio’s kunnen wij worden ingezet via PGB of via onderaannemerschap.

Psychosociale therapie - Rouw en verlies begeleiding 

Lisanne & Kelly

‘Een gezond en verbonden gezinssysteem, waarin gezinsleden samenleven zodat iedereen kan ontwikkelen.’

Lisanne en Kelly

Wij zijn twee pedagogen met een groot hart voor kinderen. We hebben al heel wat jaren de missie om zo veel mogelijk gezonde en verbonden gezinnen uit te zwaaien om weer nieuwe kinderen en gezinnen te mogen ontmoeten. Waarbij we de waardevolle taak hebben om de processen tussen ouder en kind te begeleiden voor de groei van de ontwikkeling van het kind.
Inmiddels zijn we zelf jonge moeders waardoor we nóg meer bevlogenheid hebben om ons in te blijven te zetten voor kinderen en hun gezinnen.

Achtergrond:
Pedagoog I Specialisatie gehechtheid & trauma  I Systemisch werker bij trauma en verlies I Sherborne therapeut I Specialisatie Cirkelmodel I NLP I Trainers Traumasensitief onderwijs


Registratienummer Lisanne : 100018705
Registratienummer Kelly: 100021040

Begeleiding

‘Aves verlegt de focus van het vastgelopen gedrag naar de ontwikkelingsvraag van het kind, in relatie tot de opvoedvraag van de ouder’

Kinderen laten vanaf de geboorte met hun gedrag zien welke behoefte zij hebben en hoe wij als ouders, door hen te volgen, hier gehoor aan kunnen geven. Dat alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, op hun eigen manier zichtbaarheid geven aan wat er in hen omgaat. Hoe ze kunnen worstelen en wat ze nodig hebben om verder te kunnen ontwikkelen. Gelukkig, in de meeste gevallen ontwikkelen kinderen zich vol vertrouwen vanuit een fijne en plezierige manier. Wanneer dit niet het geval is kan een kind dat op verschillende manieren laten zien. Dit kan bijvoorbeeld door met opgebouwde spanningen rond te lopen, verdriet bij zich te dragen of juist met agressie richting anderen zich te uiten. Er kan verwarring ontstaan over de wisselingen in het gedrag, vragen over het leeftijdsadequaat gedrag van het kind, de aanwezige onrust en ontbreken van concentratie. Het gedrag van een kind komt in botsing met de huidige omgangsvormen, aanpak of regels. Ouders ervaren weerstand en opstandigheid wat opvoedsituaties en onderlinge relaties onder druk zet en doen vastlopen.

Als wij van Aves bij jou thuis komen, gaan we samen kijken hoe jullie situatie eruit ziet. We gaan stil staan bij de vragen die er zijn ontstaan. Spelen in op de zorgen en wat de wensen zijn voor de verbetering van de situatie. We gaan ontdekken hoe de gezinsverbindingen met elkaar zijn vormgegeven. Dit doen we omdat jullie als gezin verbonden zijn aan de mogelijkheden tot herstel, versteviging of groei. De krachten en kansen van je gezin brengen antwoorden met zich mee voor de voortgang in de ontwikkeling van jouw kind. Dit staat los van eventuele kindfactoren.

Wij kijken vervolgens samen met jou als ouder naar de ontwikkelingsvraag achter het vastgelopen gedrag van je (pleeg, adoptie) kind. De ontwikkelingsvraag heeft altijd een samenhang met de opvoedvraag van ouders. Wij hebben voor de samenhang van de ontwikkelingsvraag en de opvoedvraag een model ontwikkeld. Dit Verbindingsmodel is opgesteld om de relatie tussen jou en je kind zo te verstevigen in het contact met elkaar, dat de gedragsproblemen van je kind afnemen. Waardoor jij en je kind op eigen kracht en in stevige verbinding verder kunnen ontwikkelen. Wij gaan daar graag met jullie als gezin mee aan de slag.

Wanneer het gedrag of de ontwikkeling van je kind binnen het onderwijs ter sprake is gekomen vraagt dit om een goede samenwerkingsrelatie tussen school, ouders en kind. Het kan zijn dat de vragen op school overlap hebben met de vragen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind in de thuissituatie. Maar het kan ook zijn dat er juist tegenstrijdigheden zijn. Er ontstaan dan twee aparte beelden over de ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van je kind. In dat geval kan het lastiger zijn om tot een helpende en eenduidige aanpak te komen.

In beide gevallen kan Aves, naast onze betrokkenheid in de thuissituatie, ook op school worden ingezet. We werken met elkaar aan een duurzame oplossing. Waarbij het belang voor jouw kind, als ouder en school voorop staat. Hier ondersteunt het Verbindingsmodel de aanpak voor de versteviging van het professionele fundament tussen je kind en school. Daarbij zorgen wij voor concrete en toepasbare handelingen in het optimaliseren van het pedagogisch schoolklimaat dat bijdraagt aan de activering en herstel van de ontwikkeling van je kind.

Ter versterking van ons zorgaanbod hebben wij een samenwerking met een gedragswetenschapper.

Aanbod:

 KIND & GEZIN 
Specialistische gezinsbegeleiding
KIND & ONDERWIJS

Training & Advies

Met training en advies delen wij onze missie en expertise met andere jeugdprofessionals, scholen en gemeentes. We bieden trainingen voor leerkrachten en jeugdhulpverleners en adviseren organisaties op beleid en kwaliteit. Samenwerken levert een doeltreffend en efficiënte bijdrage aan de veiligheid en groei van gezinnen. Wij zien nog veel mogelijkheden voor vernieuwing en creëren van sterke en gezonde zorg.

De trainingen en workshops bevatten kennisoverdracht, een vragenlijst, filmpjes, ervaringsoefeningen, lichaamsgerichte oefeningen, casuïstiek en toespitsing van opgedane ervaringen. De workshops kunnen worden uitgebreid met het volgen van supervisie.

Voor uitgebreide informatie, op maat gemaakte workshop of het kostenplaatje neem gerust contact op.

TRAINING & WORKSHOPS